top of page

Uzay Öncüleri Nasıl Var Oldu ?

Uzay Öncülerimizin Hikayesi

Eolisa Space Uzay Öncüleri, Eolisa Space'in kuruluşundan sonra ki iki yıllık bir aşamanın 1. yılının ortasında şirkete katılan, doğrudan bir ücret almadan, beklenti içerisinde olmadan, gönüllü olarak şirket kültürüne entegre olan ve yalnızca kurumun geleceğine olan inançla hareket eden benzersiz bir kohortu ifade etmektedir. Ortak bir amaç ve vizyon etrafında birleşen bu bireyler, projelerde yer alarak Türkiye'nin geleceğine ve kendi özlemlerine katkıda bulunmayı taahhüt ettiler. Kurucu ve ilk başkan Ebru Dağlı'nın öncülüğünde başlayan bu çağrı, başlangıçta bu özverili bireyleri "Eolisa Space Gönüllüleri" olarak adlandırdı.

Bu terminoloji, kurum kültürüne uyumlarının ve projelere katkılarının değerlendirildiği ve resmi olarak kurumun içerisinde bulunmadıkları, gönüllü olarak katkı sağladıkları bir yıl boyunca kullanıldı. Nihayetinde bu süreç, Dağlı'nın rollerini daha ikonik bir şekilde temsil etmek için ortaya attığı bir terim olan Uzay Öncüleri olarak bilinen terim resmi kullanıma geçti. Daha ikonik bir kimliğe bürünen bu grup nihai ekibin oluşmasına yol açtı. 

Başlangıçta Onur Evgin ve Dağlı'nın böyle bir ekip kurmanın, bu ekibi yönetmenin ve ortak bir hedefe yönlendirmenin fizibilitesine ilişkin endişeleri vardı. Gönüllü birliği, istismar ve kurumun görev ve yönetmeliklerine uymayan bireyler de dahil olmak üzere zorluklarla karşılaştı. Yine de Uzay Öncüleri, daha önce birbirlerine yabancı olan bir grup bilim meraklısı ve vizyonerin, Türkiye'de bilimi ilerletmenin doğasında var olan zorlukların üstesinden gelebileceğini göstererek kendilerini kanıtladılar. Bir ekip olarak çalışmayı öğrendiler, sağlıklı iletişim kurdular ve hedeflerine doğru başarıyla yürüdüler.

Web sitemizdeki Uzay Öncüleri bölümünde yer alan kişiler, Eolisa Space'in 5 yıllık projelerinin yazılı önerilerden gerçeğe dönüşmesi için gerekli zemini hazırlayanlardır. Bazı gönüllüler arasında beklenmedik olumsuzluklar ve iyi niyetin suistimali ile karşılaşılmasına rağmen Uzay Öncüleri  başarılı bir şekilde çekirdek kadro oluşumunu tamamladı. Bu vesileyle, bundan böyle şirkete yeni Uzay Öncüleri alınmayacağını duyuruyoruz.

 

Başlangıçta tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak şirkette var olması amaçlanan bu gönüllü grup, Sayın Dağlı ve Evgin'in beklentilerinin ötesine geçerek kayda değer bir sinerji yakaladı. Öncesinde birbirleri ile hiçbir geçmişi olmayan, tanışmayan bu kişiler, Eolisa Space'in Uzay Öncüleri olarak ulusal ve iddialı bir şekilde küresel ölçekte oyunun kurallarını değiştiren kişiler olmak üzere güçlerini birleştirdiler.

Eolisa Space'in temel yapı taşları haline gelen bu değerli bilim insanı, bilim insanı adayları, mühendis ve mühendis adayları, kurumun sarsılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Uzay Öncülerimizle ilgili fayda ve kazanımlara ilişkin tüm hususların gizli olduğunu ve Eolisa Space Gizlilik Sözleşmesi kapsamında korunduğunu belirtmek önemlidir. Başarılı Uzay Öncüleri girişimimiz yalnızca Uzay Öncülerinin olağanüstü başarılarını ve adanmışlıklarını sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Eolisa Space'in uzay araştırmaları ve teknolojisindeki ilerlemelere öncülük etme konusundaki kararlılığının da altını çiziyor.

Eolisa Space, her bir bireyi ile entegre bir yapı olma özelliğini taşır; misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz işlerde, hiyerarşi farkı gözetmeksizin, kurucumuz ve başkanımız dahil olmak üzere, tüm bireyler kurumumuzun değerlerine ve hedeflerine katkı sağlama sorumluluğu altındadır . Tüm Uzay Öncülerimize, geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki katkıları için derin minnettarlığımızı ifade ederiz.

Eolisa Brief Dosyası2-01.jpg

Eolisa Space Uzay Pioneerları

bottom of page