top of page

Toygun Demir

Astrofizikçi (Science Team)

Toygun Demir,


Türkiye'nin saygın eğitim kurumlarından Hacettepe Üniversitesi'nden 2020 yılında Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuş, ardından 2023 yılında aynı üniversitenin Matematik Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans tezi "Integrals of Motion in Curved Space-Time" (Eğri Uzay-Zamanlarda Hareket İntegralleri) üzerinedir.


Mesleğindeki uzmanlık alanları genel görelilik teorisi, teorik astrofizik, kara delik fiziği, astronomi, kozmoloji ve yüksek matematik olarak belirlenmiştir. Çeşitli yaş gruplarına yönelik olarak kara delikler, astronomi, ve Einstein'ın rölativite kuramını anlattığı dersler düzenlemiş; bu süreçte modern öğretim yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullanmıştır.


Toygun, mesleğinde birçok farklı yazılım ve araç kullanmaktadır; bunlar arasında Mathematica, LaTeX, MapleSoft, ve SalsaJ yer almaktadır. Ayrıca birden fazla sertifikaya sahip olup, satranç eğitmenliğinden yabancı üniversitelerin online astronomi kurslarına kadar geniş bir yelpazede bilgi ve deneyime sahiptir.


Eğitim hayatı boyunca bilim iletişimine de büyük önem vermiş, çeşitli yerel dergilerde popüler bilim konularında yazılar yayımlamıştır. Öğretim görevliliği dışında, Toygun Eolisa Space'in yönetim kanadında gönüllü olarak yer almakta ve burada ekiplerin organizasyonu, ekip üyelerinin motivasyonu, çalışma şartları ve destek mekanizmalarının iyileştirilmesi gibi önemli görevler üstlenmektedir. Gelecekte Uzay Okulu'nda aktif bir rol üstlenmek ve burada verilecek eğitimlerin kalitesini en anlaşılır ve verimli seviyede tutmak adına da kendisi büyük çaba harcamaktadır.


Toygun Demir, uzun vadeli planlarında teorik fizikte öğrendiklerini astrofizik alanında uygulamayı ve bu konuda bilimsel çalışmalar yayınlamayı hedeflemektedir.

Toygun Demir
bottom of page